Tuesday, April 28, 2009

we are family!

Ya oke action ! do mringis, mbah! Jo do mangap! ko kelebon laler! Nek ngaji sing mempeng ben dadi gantine Kang Mad. Kon dho ngaji malah foto-fotonan. Rep dho dadi po, kwe? Pak dadi foto model, po?Ra' pantes babar blasss! Wah, gak iku!


No comments:

Post a Comment